Vitality

GOLDEN 24-13 COUNSELING/COACHING &

HEALING

Praktijk

voor energetische geneeswijzen

PTSS ( post traumatisch Stress Syndroom ) 

Er zijn meer mensen met een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) dan je denkt.

Wat gebeurt er met iemand die afschuwelijke dingen heeft gezien en meegemaakt?

Beelden staan vaak op het netvlies gebrand. Dromen of nachtmerries verstoren de slaap en het dagelijks leven wordt van een heel andere orde. Wat verandert er?

Hoe diep heeft dit invloed op mensen? Te denken valt aan vooral mensen uit de hulpverlening; Ambulanceverpleegkundigen/medewerkers, artsen, verpleegkundigen, brandweermensen etc.

 

De impact hiervan is zeer verstrekkend en heeft gevolgen voor het verder leven van zowel betrokkenen als familie, werkgevers, hulpverleners of omstanders.

 

Homeopathie kan daar veel in betekenen. Recent zijn tientallen klassiek homeopaten extra geschoold in de behandeling van een Post Traumatisch Stress Syndroom

 

 

Bron: www.klassiekehomeopathie.nl