Vitality

GOLDEN 24-13 COUNSELING/COACHING &

HEALING

Praktijk

voor energetische geneeswijzen

Uw vragen

Veelvoorkomende vragen

 

Onderstaand treft u een lijst aan met veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Wat wordt genezen met klassieke homeopathie?

 

Om tot een goed begrip van de Klassieke Homeopathische Geneeskunst te komen, dient allereerst de volkomen andere benadering van genezing verduidelijkt te worden. Bij Klassieke Homeopathie wordt de aandacht niet gericht op verwijdering van de symptomen, maar op het herstellen en optimaliseren van de levenskracht (het levensbeginsel, de vitaliteit, de dynamis).

Wat is de levenskracht?

 

De levenskracht (de dynamis, het levensbeginsel, de vitale energie) is de onzichtbare energie die het organisme laat functioneren. Het verzorgt en bestuurt de levensprocessen in ons lichaam (waaronder het immuunsysteem). Zonder deze levenskracht valt het fysieke lichaam uiteen (sterft de mens).

Wanneer de levenskracht onbeperkt kan werken, is de mens gezond. Het organisme werkt harmonisch samen. Het denken, voelen en handelen is in balans. Zoals Hahnemann beschrijft: de geest kan zich vrij van dit levende, gezonde werktuig bedienen voor de hogere doelen van ons bestaan.

 

Wat is ziekte?

 

Onder ziekte verstaan we een verstoring van deze levenskracht waardoor het individu belemmerd wordt om gezond (d.w.z. “vrij”) te functioneren op lichamelijk, emotioneel en/of mentaal gebied. Deze verstoringen worden door het lichaam kenbaar gemaakt door middel van symptomen (ziekte). In de Klassieke Homeopathie worden symptomen niet gezien als eindprodukten die geëlimineerd dienen te worden, maar als wegwijzers naar een onderliggende verstoring van de levenskracht. Het behandelen van de oorzakelijke verstoring leidt tot herstel van balans van de levenskracht, en daardoor naar verdwijning van de symptomen, verbetering van de levenskwaliteit, naar genezing, naar gezondheid.

 

Waardoor ontstaat ziekte?

 

Door verschillende factoren kan het zelfgenezend vermogen (de levenskracht) uit balans zijn gebracht, waardoor dat wat “ziekte” genoemd wordt ontstaat. Afhankelijk van de constitutie en de erfelijke belasting uit zich dit in kenmerkende symptomen. Verstoring van de levenskracht kan van buitenaf plaatsvinden (exogeen) of van binnenuit (endogeen).

 

Met het ziekteclassificatiesysteem worden verstoringen ingedeeld naar hun oorsprong.

 

Verstorende exogene factoren kunnen zijn:

 

• Gebeurtenissen, waarop we geen of een gedeeltelijke invloed hebben, die de levensomstandigheden negatief beïnvloeden, zoals bijv.:

Verdriet door het verlies van dierbaren

Boosheid door aangedaan onrecht, onderdrukking etc.

Ongelukken al dan niet met lichamelijk letsel

• iatrogene ziektes, ziektes die ontstaan door het langdurig gebruik van reguliere geneesmiddelen, vaccinaties e.d.

• epidemische ziektes, ziektes die door een besmetting van buitenaf worden overgedragen, bijv. griep, legionella, Pfeiffer, mazelen, rode hond etc.

• Soa’s, seksueel overdraagbare aandoeningen.

De levenskracht is niet, of onvoldoende in staat om middels het actie-reactiepatroon verstorende invloeden van buitenaf te elimineren en herstelactiviteiten optimaal uit te voeren.

 

Verstorende endogene factoren kunnen zijn:

 

• Erfelijke ziektes, die via de genen op het nageslacht worden overgedragen.

• De constitutie, onze aangeboren en door onze levensweg gevormde fysieke en mentaal-emotionele gesteldheid.

• Degeneratieve orgaanziekten, ernstige pathologische afwijkingen van de organen.

 

Wat wordt verstaan onder acute ziektes?

 

Acute ziektes komen plotseling op en hebben een snel en heftig verloop. De aanleiding komt van buitenaf :

 

• Incidenten zoals een ongeval, botbreuken, kneuzingen, hersenschudding, overbelasting, beten en steken, verbrandingen, tandheelkundige ingrepen,

• Infecties zoals griep, keelpijn, koliekpijn, blaasontsteking etc.,

• acute opleving van een chronische ziekte zoals astma, migraine, hooikoorts.

Acute ziektes bepalen tijdelijk in hoge mate uw dagelijks leven. Plantaardige en dierlijke homeopathische middelen verzachten de pijn en verkorten het tijdsbestek van de acute klacht. U bent snel weer beter.

 

 

Wat wordt verstaan onder Chronische ziektes ?

 

Chronische ziekten hebben een trager verloop en beginnen vaak ongemerkt het organisme te ontregelen. De oorzaak komt van binnenuit, door een duurzaam verstoorde levenskracht. Door externe aanleidingen (vochtig weer, hormonale verstoringen, pollen) worden oplevingen van chronische ziektes beleefd als acute ziektes.

 

• Acute oplevingen worden als een acute ziekte op de symptomen behandeld met plantaardige en dierlijke        homeopathische middelen  

• De chronische oorzaak, de predispositie, wordt in een constitutionele behandeling met minerale homeopathische middelen stap voor stap aangepakt

Reuma, migraine, astma, allergie, hart- en vaatproblemen, maag-darmklachten, eczeem etc. zijn voorbeelden van chronische ziektes. Chronische ziektes beïnvloeden de levensloop, doordat te maken keuzes in een ander verband en daglicht komen te staan. Het organisme heeft tijd nodig om te herstellen. Tijdens de homeopathische behandeling zal uw levenskracht toenemen. Dit kan zich uiten in een betere stemming, meer energie, beter nachtrust, meer eetlust en een vermindering van klachten.

 

Wat is het ziekteclasssificatiesysteem?

 

Samuel Hahnemann heeft zijn hele leven besteed aan de ontwikkeling en vervolmaking van de homeopathische geneeskunst. In de laatste editie van zijn filosofische werk “De Organon” wordt uitgebreid ingegaan op het door hem ontwikkelde ziekteclassificatiesysteem, die het mogelijk maakt om volgens een nauwkeurige analytisch methode de mate van ziek zijn en het verloop van het genezingsproces te volgen (zie ook: hoe ontstaat ziekte?). Bovendien komt hij in deze laatste editie terug op het eerder aanbevolen gebruik van de tot dan toe gebruikelijke C-potenties en beveelt hij de veel milder en dieper werkende LM-potenties aan.

Homeopaten die werken volgens dit analytische ziekteclassificatiesysteem en daarbij gebruik maken van de LM-potenties zijn te herkennen aan de letters RH (Register Homeopaten) achter hun naam en hebben hun opleiding genoten aan de Homeopathische Academie Nederland of hebben, na voltooiing van hun homeopathische studie elders, hiervoor een bijscholing gevolgd bij de Stichting Hahnemann-Homeopathie.

 

Wat zijn LM-potenties?

 

Potentieren is het energetisch maken van de stof waarvan homeopathisch middelen worden bereid. In de klassieke homeopathie worden voornamelijk de hooggepotentieeerde middelen gebruikt (C-, M of MM-potenties of de LM-potenties). Er is een verschil in dosering van de LM-potenties en de overige potenties.

LM-potenties werken milder en dieper dan de overige potenties en kunnen nauwkeurig afgestemd worden op de gevoeligheid en het reactievermogen van de patiënt. Daardoor zal er bij gebruik van de LM-potenties geen of nauwelijks sprake zijn van een zogenaamde “beginverslechtering”. Ook is er geen verbod op het gebruik van koffie, thee en pepermunt bij gebruik van de LM-potenties.

 

 

Wat is het gelijksoortigheidsprincipe?

 

Het energetische homeopathische middel is in staat om tijdens een geneesmiddelproef bij gezonde mensen bepaalde symptomen op te roepen. Dit zijn kunstmatig opgeroepen ziektesymptomen, die weer verdwijnen zodra de geneesmiddelproef wordt gestopt.

Wanneer nu de levenskracht van een patiënt dezelfde natuurlijke symptomen vertoont als de symptomen die met een energetisch homeopathisch zijn opgeroepen, dan spreekt men over een gelijksoortigheid.

Wanneer de patiënt dit gelijksoortige, energetisch gemaakte middel in zou nemen, dan worden de natuurlijke symptomen op een kunstmatige manier versterkt. Omdat het hier om een andersoortige, kunstmatige prikkel gaat, wordt de verstoring gemakkelijker herkend door de levenskracht. Het immuunsysteem wordt aangezet tot het ondernemen van actie. De afweerkrachten richten zich op de kunstmatige ziektesymptomen en de gelijkende natuurlijke ziekte en bestrijdt deze beiden efficiënt en effectief.

www.vitalitypraktijk.nl copyright Ingrid Harmina Plekkringa

 

styled by de la croix design Official associate of the Brain Company 24-13