Vitality

GOLDEN 24-13 COUNSELING/COACHING &

HEALING

Praktijk

voor energetische geneeswijzen

Privacy Policy

Copyright 

All rights reserverd - alle rechten voorbehouden.

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingrid Plekkingra.

 

 

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

 

© 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019  info@vitalitypraktijk.nl

©

www.vitalitypraktijk.nl copyright Ingrid Harmina Plekkringa