Vitality Praktijk

voor energetische geneeswijzen

Welkom op de website van Vitality Praktijk ,
Ingrid Harmina Plekkringa

Hier vindt u mogelijkheden voor ondersteuning op lichamelijk, emotioneel, psychisch, mentaal en of spiritueel gebied.

Na extra studie gevolgd te hebben, werk ik nu met Ziekteclassificatie binnen de Klassieke Homeopathie. Conform de richtlijnen van de grondlegger S. Hahnemann.

Mijn werkwijze

Omdat Klassieke Homeopathie is afgestemd op de patiënt met zijn individuele ziektepatroon, besteed ik tijdens het eerste consult veel aandacht aan het in kaart brengen van zowel de huidige klachten als uw totale ziektegeschiedenis. Het consult duurt ongeveer …. lees meer

Behandelingen

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, gebaseerd op natuurwetenschappelijke wetten.
Homeopathie is een complementaire Alternatieve geneeswijze, gebaseerd op het Gelijksoortigheidsbeginsel.
Tijdens de behandeling krijgt de patiënt homeopathische middelen…. lees meer

Voorstellen

Vijfentwintig jaar werkte ik als fysiotherapeute in een algemeen ziekenhuis, waarvan de laatste 10 jaar parttime. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om mensen in ‘beweging’ te brengen. In eerste instantie zocht ik dat in de turnwereld; fysiotherapie is het uiteindelijk geworden…. lees meer

ORTHOMOLECULAIRE VOEDINGSADVIEZEN

De juiste voeding!

Met de juiste voeding zijn veel gezondheidsklachten al te voorkomen, te verminderen en soms zelfs op te lossen. Gezonde, eerlijke voeding wordt steeds belangrijker om overgewicht en voeding gerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen. We weten nu dat meer dan 70% van alle gezondheidsklachten voeding gerelateerd is. Met gezonde voeding zorg je er voor dat al je systemen beter werken en dat je beter je afvalstoffen kwijt kunt.  

Neem contact op voor meer info

Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op!

Wat wordt genezen met klassieke homeopathie?
Om tot een goed begrip van de Klassieke Homeopathische Geneeskunst te komen, dient allereerst de volkomen andere benadering van genezing verduidelijkt te worden. Bij Klassieke Homeopathie wordt de aandacht niet gericht op verwijdering van de symptomen, maar op het herstellen en optimaliseren van de levenskracht (het levensbeginsel, de vitaliteit, de dynamis).
Wat is de levenskracht?

De levenskracht (de dynamis, het levensbeginsel, de vitale energie) is de onzichtbare energie die het organisme laat functioneren. Het verzorgt en bestuurt de levensprocessen in ons lichaam (waaronder het immuunsysteem). Zonder deze levenskracht valt het fysieke lichaam uiteen (sterft de mens).

Wanneer de levenskracht onbeperkt kan werken, is de mens gezond. Het organisme werkt harmonisch samen. Het denken, voelen en handelen is in balans. Zoals Hahnemann beschrijft: de geest kan zich vrij van dit levende, gezonde werktuig bedienen voor de hogere doelen van ons bestaan.

Wat is ziekte?

Onder ziekte verstaan we een verstoring van deze levenskracht waardoor het individu belemmerd wordt om gezond (d.w.z. “vrij”) te functioneren op lichamelijk, emotioneel en/of mentaal gebied. Deze verstoringen worden door het lichaam kenbaar gemaakt door middel van symptomen (ziekte). In de Klassieke Homeopathie worden symptomen niet gezien als eindprodukten die geëlimineerd dienen te worden, maar als wegwijzers naar een onderliggende verstoring van de levenskracht. Het behandelen van de oorzakelijke verstoring leidt tot herstel van balans van de levenskracht, en daardoor naar verdwijning van de symptomen, verbetering van de levenskwaliteit, naar genezing, naar gezondheid.

Waardoor ontstaat ziekte?

Door verschillende factoren kan het zelfgenezend vermogen (de levenskracht) uit balans zijn gebracht, waardoor dat wat “ziekte” genoemd wordt ontstaat. Afhankelijk van de constitutie en de erfelijke belasting uit zich dit in kenmerkende symptomen. Verstoring van de levenskracht kan van buitenaf plaatsvinden (exogeen) of van binnenuit (endogeen).

Met het ziekteclassificatiesysteem worden verstoringen ingedeeld naar hun oorsprong.

 Verstorende exogene factoren kunnen zijn:

• Gebeurtenissen, waarop we geen of een gedeeltelijke invloed hebben, die de levensomstandigheden negatief beïnvloeden, zoals bijv.:
Verdriet door het verlies van dierbaren
Boosheid door aangedaan onrecht, onderdrukking etc.
Ongelukken al dan niet met lichamelijk letsel
• iatrogene ziektes, ziektes die ontstaan door het langdurig gebruik van reguliere geneesmiddelen, vaccinaties e.d.
• epidemische ziektes, ziektes die door een besmetting van buitenaf worden overgedragen, bijv. griep, legionella, Pfeiffer, mazelen, rode hond etc.
• Soa’s, seksueel overdraagbare aandoeningen.
De levenskracht is niet, of onvoldoende in staat om middels het actie-reactiepatroon verstorende invloeden van buitenaf te elimineren en herstelactiviteiten optimaal uit te voeren.

 Verstorende endogene factoren kunnen zijn:

• Erfelijke ziektes, die via de genen op het nageslacht worden overgedragen.
• De constitutie, onze aangeboren en door onze levensweg gevormde fysieke en mentaal-emotionele gesteldheid.
• Degeneratieve orgaanziekten, ernstige pathologische afwijkingen van de organen.

WAT WORDT VERSTAAN ONDER ACUTE ZIEKTES?

Acute ziektes komen plotseling op en hebben een snel en heftig verloop. De aanleiding komt van buitenaf :

• Incidenten zoals een ongeval, botbreuken, kneuzingen, hersenschudding, overbelasting, beten en steken, verbrandingen, tandheelkundige ingrepen,
• Infecties zoals griep, keelpijn, koliekpijn, blaasontsteking etc.,
• acute opleving van een chronische ziekte zoals astma, migraine, hooikoorts.

Acute ziektes bepalen tijdelijk in hoge mate uw dagelijks leven. Plantaardige en dierlijke homeopathische middelen verzachten de pijn en verkorten het tijdsbestek van de acute klacht. U bent snel weer beter.

WAT WORDT VERSTAAN ONDER CHRONISCHE ZIEKTES ?

Chronische ziekten hebben een trager verloop en beginnen vaak ongemerkt het organisme te ontregelen. De oorzaak komt van binnenuit, door een duurzaam verstoorde levenskracht. Door externe aanleidingen (vochtig weer, hormonale verstoringen, pollen) worden oplevingen van chronische ziektes beleefd als acute ziektes.

• Acute oplevingen worden als een acute ziekte op de symptomen behandeld met plantaardige en dierlijke homeopathische middelen  
• De chronische oorzaak, de predispositie, wordt in een constitutionele behandeling met minerale homeopathische middelen stap voor stap aangepakt

Reuma, migraine, astma, allergie, hart- en vaatproblemen, maag-darmklachten, eczeem etc. zijn voorbeelden van chronische ziektes. Chronische ziektes beïnvloeden de levensloop, doordat te maken keuzes in een ander verband en daglicht komen te staan. Het organisme heeft tijd nodig om te herstellen. Tijdens de homeopathische behandeling zal uw levenskracht toenemen. Dit kan zich uiten in een betere stemming, meer energie, beter nachtrust, meer eetlust en een vermindering van klachten.

Wat is het ziekteclasssificatiesysteem?

Samuel Hahnemann heeft zijn hele leven besteed aan de ontwikkeling en vervolmaking van de homeopathische geneeskunst. In de laatste editie van zijn filosofische werk “De Organon” wordt uitgebreid ingegaan op het door hem ontwikkelde ziekteclassificatiesysteem, die het mogelijk maakt om volgens een nauwkeurige analytisch methode de mate van ziek zijn en het verloop van het genezingsproces te volgen (zie ook: hoe ontstaat ziekte?). Bovendien komt hij in deze laatste editie terug op het eerder aanbevolen gebruik van de tot dan toe gebruikelijke C-potenties en beveelt hij de veel milder en dieper werkende LM-potenties aan.

Homeopaten die werken volgens dit analytische ziekteclassificatiesysteem en daarbij gebruik maken van de LM-potenties zijn te herkennen aan de letters RH (Register Homeopaten) achter hun naam en hebben hun opleiding genoten aan de Homeopathische Academie Nederland of hebben, na voltooiing van hun homeopathische studie elders, hiervoor een bijscholing gevolgd bij de Stichting Hahnemann-Homeopathie.

Wat zijn LM-potenties?

Potentieren is het energetisch maken van de stof waarvan homeopathisch middelen worden bereid. In de klassieke homeopathie worden voornamelijk de hooggepotentieeerde middelen gebruikt (C-, M of MM-potenties of de LM-potenties). Er is een verschil in dosering van de LM-potenties en de overige potenties.

LM-potenties werken milder en dieper dan de overige potenties en kunnen nauwkeurig afgestemd worden op de gevoeligheid en het reactievermogen van de patiënt. Daardoor zal er bij gebruik van de LM-potenties geen of nauwelijks sprake zijn van een zogenaamde “beginverslechtering”. Ook is er geen verbod op het gebruik van koffie, thee en pepermunt bij gebruik van de LM-potenties.

Wat is het gelijksoortigheidsprincipe?

Het energetische homeopathische middel is in staat om tijdens een geneesmiddelproef bij gezonde mensen bepaalde symptomen op te roepen. Dit zijn kunstmatig opgeroepen ziektesymptomen, die weer verdwijnen zodra de geneesmiddelproef wordt gestopt.

Wanneer nu de levenskracht van een patiënt dezelfde natuurlijke symptomen vertoont als de symptomen die met een energetisch homeopathisch zijn opgeroepen, dan spreekt men over een gelijksoortigheid.

Wanneer de patiënt dit gelijksoortige, energetisch gemaakte middel in zou nemen, dan worden de natuurlijke symptomen op een kunstmatige manier versterkt. Omdat het hier om een andersoortige, kunstmatige prikkel gaat, wordt de verstoring gemakkelijker herkend door de levenskracht. Het immuunsysteem wordt aangezet tot het ondernemen van actie. De afweerkrachten richten zich op de kunstmatige ziektesymptomen en de gelijkende natuurlijke ziekte en bestrijdt deze beiden efficiënt en effectief.

GEZONDE SAMENWERKING VOOR: LICHAAM – ONDERBEWUSTE – ZIEL en GEEST

 

Email adres

info@vitalitypraktijk.nl

Bel me

06- 239 39 555

Bezoek me

Alleen op afspraak
Zie contact pagina