Behandelingen

BOUWSTENEN VAN DE BEHANDELING

Homeopathie

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, gebaseerd op natuurwetenschappelijke wetten.

Homeopathie is een complementaire Alternatieve geneeswijze, gebaseerd op het Gelijksoortigheidsbeginsel.

Tijdens de behandeling krijgt de patiënt homeopathische middelen, bestaande uit gepotentieerde stoffen ( stapsgewijze verdunningen in combinatie met schudden).

 Deze stoffen die in pure vorm, dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen.

klassieke homeopathie


Hier wordt gekeken naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is op de patient, individueel afgestemd . Tijdens een consult wordt deze samenhang in kaart gebracht. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755- 1843). Hahnemann ontdekte dat alleen een klacht behandelen niet genoeg is. Om de problemen daadwerkelijk op te lossen moet op een dieper niveau naar de patiënt gekeken worden. Volgens de Klassieke Homeopathie zijn er namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten. En omdat ieder mens uniek is verschillen deze factoren ook per patiënt. Hahnemann classificeerde ( categoriseerde) de verschillende factoren en noemde dat ZIEKTECLASSIFICATIE.

De klassiek homeopaat die werkt volgens de methode van ziekteclassificatie analyseert alle factoren die de ziekte of aandoening veroorzaakt. Daarna worden ze ingedeeld naar de verschillende onderliggende ziekteoorzaken. Ziekteoorzaken kunnen zijn: erfelijke belasting, vaccinaties c.q. medicijngebruik of ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. Hierdoor wordt het mogelijk om te zien, waar de oorzaak van klachten ligt en welke middelen moeten worden voorgeschreven om te kunnen genezen.

( zie: www.klassiekehomeopathie.nl)

vaccinaties

In een persoonlijk gesprek worden alle facetten rondom vaccinaties besproken.
Men kan denken aan Homeopatische ondersteuning van het Zelfgenezend vermogen.
Het behandelen van Vaccinatieschade behoort ook tot de mogelijkheden..

ORTHOMOLECULAIRE VOEDINGSADVIEZEN

Met de juiste voeding zijn veel gezondheidsklachten al te voorkomen, te verminderen en soms zelfs op te lossen. Gezonde, eerlijke voeding wordt steeds belangrijker om overgewicht en voeding gerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen. We weten nu dat meer dan 70% van alle gezondheidsklachten voeding gerelateerd is. Met gezonde voeding zorg je er voor dat al je systemen beter werken en dat je beter je afvalstoffen kwijt kunt.