mijn werkwijze

 

eerste consult

Omdat Klassieke Homeopathie is afgestemd op de patiënt met zijn individuele ziektepatroon, besteed ik tijdens het eerste consult veel aandacht aan het in kaart brengen van zowel de huidige klachten als uw totale ziektegeschiedenis. Het consult duurt ongeveer anderhalf uur. In die anderhalf uur laat ik u veel vertellen. Uw  huidige ziektesymptomen worden uitvoerig geïnventariseerd. Om tot een totaalbeeld te kunnen komen vertelt u ook over de ziektes die in uw familie voorkomen, over uw levensloop en de manier waarop uw huidige symptomen uw normale levenspatroon beïnvloeden. Deze informatie bepaalt met welke middelen de behandeling begint.

 

ziekmakende factoren


We maken een onderscheid in de behandeling van acute verstoringen en chronische verstoringen. Acute verstoringen komen van buitenaf (door levensomstandigheden, relationele problemen, een ongeval, een griepepidemie etc.). Chronische verstoringen werken van binnenuit  (een chronische ziekte of een erfelijke belasting). Het zijn andere ziektecategorieën die een andere aanpak vereisen.

Welke ziektecategorie wordt als eerste behandeld? Wat is ziekte?


Uw reden van komst is de hoofdklacht, die ik als eerste behandel. Veelal is dit een acute klacht of een acute opleving van een chronische ziekte. Daarnaast kijk ik ook naar de erfelijke belasting en de mate waarin uw vitale energie is aangetast.
Deze informatie neem ik direct mee in het voorschrift, zodat een goede reactie op het voor de acute klacht gekozen middel kan worden verwacht en er al een begin gemaakt wordt met het elimineren van de overige verstorende factoren.

GEBRUIK VAN LM-POTENTIES


We maken een onderscheid in de behandeling van acute verstoringen en chronische verstoringen. Acute verstoringen komen van buitenaf (door levensomstandigheden, relationele problemen, een ongeval, een griepepidemie etc.). Chronische verstoringen werken van binnenuit  (een chronische ziekte of een erfelijke belasting). Het zijn andere ziektecategorieën die een andere aanpak vereisen.

Hoe nu verder

 

Afhankelijk van de aard van de ziekte, de ernst van de situatie en de voortgang van het genezingsproces worden vervolgafspraken gemaakt na 6 of 8 weken. Wanneer er geen storende acute ziektesymptomen meer zijn, dan kan de behandeling overgaan in een constititiebehandeling. Deze consulten vinden  meestal om de 3 maanden plaats.

 

 

Constitutiebehandeling

 

Met een constitutiebehandeling worden de predisposities voor chronische en regelmatig terugkerende klachten weggenomen, de “aanleg” voor hooikoorts, migraine, rugpijn, reumatische klachten etc. U zult niet alleen een sterke verbetering ervaren in het opspelen van deze chronische klachten, maar ook een toename van de levenskracht. U voelt zich vitaler, u wordt minder belemmerd in uw dagelijks functioneren, komt steeds beter “in uw vel” te zitten. We werken toe naar een afronding van de behandeling.

Heeft u nog vragen over mijn werkwijze of de klassieke homeopathie, dan wil ik deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.