Privay Policy

Behandelovereenkomst  VitalityPraktijk Ingrid Harmina PlekkringaInformatie voor de cliënt

 Over uw dossier, de wet en uw privacy

 Als behandelaar is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg met een aantal gegevens van u. Dit is nodig voor mijzelf zodat ik een goede behandeling kan bieden (het betreft uw naam en adresgegevens, gegevens van uw klachten, eventueel uitgevoerd onderzoek en de ingezette behandeling en het verloop ervan).

Tevens is het ook wettelijk / ook door mijn beroepsorganisatie NVKH verplicht dat ik zo’n dossier bijhoud.

 – Het betreft: “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)”.
– En vanaf 25 Mei 2018 is de Europese wet GDPR “Europese General Data Protection Regulation” in werking. (In Nederland: Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

 • U kunt meer informatie vinden bij de rijksoverheid over de WGBO op de website:
www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

 • De rijksoverheid geeft uitleg over de AVG (Project Algemene Verordening Gegevensbescherming) op deze website
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg

 • Meer info over de AVG kunt u ook vinden op de website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 – Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht) en ben de enige die toegang heeft tot uw medische gegevens. Ik zal nooit enige medische informatie van u delen met iemand ander (bijvoorbeeld een andere zorgverlener), tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. De enige gegevens die gedeeld worden zal plaatsvinden onder de voorwaarden zoals hieronder wordt omschreven.

 – Alleen bij mijn afwezigheid, als er sprake is van waarneming van mijn praktijk door een collega zorgverlener, zal deze collega tijdelijk inzicht krijgen in uw gegevens.
Dit zal alleen gebeuren met een collega die ook voldoet aan dezelfde geheimhoudingsplicht en regels ter bescherming van uw medische gegevens.

 – Slechts een klein deel van uw (niet specifiek medische) gegevens, kan voor financiële administratie-doeleinden met een administrateur (bijvoorbeeld een assistente, of accountantskantoor) worden gedeeld.

 – Mocht ik advies willen vragen over uw casus, bijvoorbeeld tijdens een bespreking met een collega zorgverlener, dan zal dit altijd volledig anoniem gebeuren (na verwijdering van al uw persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, en alle andere persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw verzekerings-nummer).

 – Elk ander gebruik van uw gegevens zal altijd volledig geanonimiseerd gebeuren,

 Bescherming van uw gegevens
In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om uw gegevens te beschermen ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw medische gegevens.

 – Alle gegevens op papier worden in een afgesloten ruimte bewaard.
– Bij elektronische gegevens voldoe ik aan alle richtlijnen van de AVG (Nederland) en GDPR (EU).

 Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Het betreft alleen:
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte (neutrale) omschrijving van de behandeling.