Tarieven

homeopathie

  • 1e consult
    € 112,00 incl. middelen excl. tincturen enz.
  • Vervolg consult(en)
    € 82,00 incl. middelen excl. tincturen enz.
  • Orientatiegesprek mbt Vaccinaties
    € 35,00

 

Registratie

Ter vermijding van administratiekosten verzoek ik u de consulten contant of door middel van uw bank app te voldoen.
Wilt u op het eerste consult een pasfoto meenemen? Deze wordt bij uw dossier gevoegd.
Consulten dienen 48 uur van te voren afgezegd te worden.
Bij niet tijdig afgezegde consulten, wordt de consultprijs in rekening gebracht.
Registratie:
Ik sta geregistreerd als lid van de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (N.V.K.H.). onder lidnummer 0363 Bij de RBCZ onder nummer: 170347RAGB -code: 90-036027, AGB-code praktijk: 90-014861
KvK: 24308928

Div. ziektekostenverzekeraars vergoeden alleen (een deel van) homeopathische consultkosten.
Een actueel overzicht is op de website van de NVKH te lezen.
Melding College Bescherming Persoonsgegevens: m 1020137

Als u een klacht heeft, bepreekt u het eerst met mij. Komen we er niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Klachtenfunctionaris van QUASIR.

Bij ontevredenheid van die afhandeling kunt u zich wenden tot St.Zorggeschil.